ReadyPlanet.com
dot dot


4 วัน /3 คืน เชียงราย - เชียงใหม่

 4วัน/3 คืน เชียงราย - เชียงใหม่

 
วันที่ 1 (วันศุกร์)  เชียงราย
พบกันที่สนามบินเชียงราย โดยมีมัคคุเทศก์รอต้อนรับ 
นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ดอยตุง เพื่อเยี่ยมชม “พระตำหนักดอยตุง” พระตำหนักดอยตุงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 สร้างจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวิส กับสถาปัตยกรรมล้านนา ตกแต่งภายนอกด้วยปีกไม้ การตกแต่งภายในเป็นไปอย่างเรียบง่าย สง่างาม เน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างพอดี สะท้อนลักษณะอุปนิสัย และการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี บริเวณด้านหลังตำหนักมีระเบียงยื่นออกไปเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม  ด้านหน้าพระตำหนัก เป็น“สวนแม่ฟ้าหลวง” สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ ดอกไม้เมืองหนาว ไม้มงคลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีไม้ยืนต้นและต้นไม้เลื้อยอีกมากมาย 
จากนั้นเดินทางขึ้นสู่วัดพระมหาชินธาตุเจ้า หรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง เพื่อนมัสการ พระธาตุดอยตุง เชื่อกันว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจำปีกุน จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมืองเชียงราย
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเยี่ยมชมวัดห้วยปลากั้งและวัดร่องเสือเต้น  
 
วัดห้วยปลากั้ง
ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนเขาและรายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์เอกของทางวัด ที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มีรูปทรงที่แปลกตา เป็นศิลปะแบบจีน ผสมกับแบบล้านนาได้อย่างวิจิตรงดงาม มีพระธาตุจำลองประจำปีนักษัตรให้สักการะบูชา บริเวณบันไดทางขึ้น จะมีมังกรคู่ตั้งเด่นตระหง่าน และบนหลังคามีรูปมังกรประดับ ส่วนภายในเจดีย์มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้ ในแต่ละชั้นของเจดีย์จะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้านนอกมี รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม สีขาวองค์นั่งปางประทานพร ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 79 เมตร หรือประมาณตึก 25-26 ชั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แต่เดิมวัดนี้เป็นวัดร้างที่มีมาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส จนฟี้นกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง และมีความเชื่อกันว่าหากใครมาเยือนจะรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
           
วัดร่องเสือเต้น
ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สุดคือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 ใช้เวลาสร้างร่วม 10 ปี เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พลิ้วไหว สรรสร้างด้วย ฝีมือของศิลปินชาวพื้นบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิษย์และลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย ผู้สร้างวัดร่องขุน ตัววิหารได้ถูกสร้างด้วยศิลปะแนวศาสนาศิลป์ร่วมสมัย แฝงไว้ด้วยคติธรรมของพระพุทธองค์ 
 
เข้าพักที่ โรงแรมแกรนด์วิสตา เชียงราย หรือเทียบเท่า
ช่วงเย็น เดินเล่นที่เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของฝาก สิ่งทอ ของแต่งบ้าน และอาหารพื้นเมือง เป็นที่จำหน่ายของที่ระลึกฝีมือชาวเขาและคนพื้นบ้าน
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 2 (วันเสาร์) เชียงราย – เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์            
08.00   นำท่านเยี่ยมชม วัดร่องขุ่น และสิงห์ปาร์ค
 
วัดร่องขุ่น 
ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี อุโบสถของวัดร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธิ์สะอาดซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งพากันเรียกวัดร่องขุ่นว่าวัดขาว
 
สิงห์ปาร์ค 
เป็นไร่ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์, ลีโอ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นที่นับพันไร่ ในบรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขา และธรรมชาติ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ท่องเที่ยวฟาร์มทัวร์ภายในไร่บุญรอดต้องใช้บริการรถราง ซึ่งทางไร่ได้จัดเตรียมไว้บริการภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ ชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม 
12.00   บริการอาหารกลางวัน
13.00  เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ 
16.00   เข้าพักที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
17.00   เดินทางไปเยี่ยมชมวัดศรีสุพรรณ  ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก
ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ 
เดินเล่นบน ถนนคนเดินวัวลาย ซึ่งเป็นตลาดนัดกลางคืน อยู่ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เป็นแหล่งรวบรวมของฝาก อาหาร   และสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายในราคาย่อมเยา 
           รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 3 (วันอาทิตย์)  เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม           
    จากนั้นเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 นาที  
 
ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา นำท่านเดิน Skywalk หรือทางเดินลอยฟ้าม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เพื่อชมวิวธรรมชาติ พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิด 
    รับประทานอาหารกลางวัน  
นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุดอยสุเทพ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,046 เมตร เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น,  ลานจดีย์ เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่, ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ให้ท่านได้ชมวิวมุมสูงเมืองเชียงใหม่จากบนยอดดอยจากนั้นเดินทางกลับที่พัก
เย็น      นำท่านเยี่ยมชม วัดพระสิงห์ 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ 
จากนั้นเพลิดเพลินกับการเดินเล่นบน ถนนคนเดินท่าแพ
ถนนคนเดินท่าแพ หรือตลาดนัดถนนคนเดินวันอาทิตย์ท่าแพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าที่ถูกใจ ซึ่งมีตั้งแต่เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, สินค้าหัตถกรรมทำมือพื้นบ้าน, งานศิลปะ หรือแม้แต่อาหารและขนมขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
                 
วันที่ 4 (วันจันทร์)  
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม           
เยี่ยมชมวัดสำคัญ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เช่นวัดเจ็ดยอด วัดเจดีย์หลวง 
 
วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะของเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์ คือ มีถึงเจ็ดยอดในหนึ่งเจดีย์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ มหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์พระเจ้าติโลกราช มณฑปและสถูปโบราณอื่นๆ ให้ชมอีกด้วย 
 
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่  เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา  ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่นวิหารหลวง เจดีย์หลวงเสาอินทขิล  เป็นต้น
 
เดินทางกลับโรงแรม และเช็คเอาท์ 
รับประทานอาหารกลางวัน
แวะซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าที่นักท่องเที่ยวจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมือง    
 
เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่

 




Special Program 2021

Klong Maha Sawat
3 วัน / 2 คืน พระนครศรีอยุธยา – สมุทรสงคราม
3 วัน / 2 คืน กระบี่-ตรัง
3 day/2 night Udon Thani/ Bueng Kan/ Nakhon Phanom
3 day/2 night Bangkok – Nakhon Ratchasima – Buriram
3 day/2 night Loei & Udon Thani



Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ABSOLUTELY FANTASTIC HOLIDAYS Co.,Ltd. (AF Holidays)

140 Nonthaburi 27,
Sanambinnam, Tha Sai, Muang,
Nonthaburi 11000, Thailand

Tel. 02-525-0909
Fax 02-526-7156

For more information
Please contact : info@absolutelyfantasticholidays.com